Waarden Nieuw Westfriesland

De omgang met elkaar is gebaseerd op vertrouwen, respect en oprechtheid.

Eenieder heeft een lerende houding vanuit nieuwsgierigheid, verbinding en zelfreflectie

Geld, systemen, organisatiestructuren en theorieën zijn een middel om doelen te bereiken.

Iedereen één stem, er is niemand met meer dan één stem, er is geen bestuur. Er is samenspraak en er kan worden gestemd.

Het geheel is afhankelijk van het initiatief en de inzet van de deelnemers.