Initiatieven Nieuw Westfriesland

Domein 6, Gezondheid

De bevlogen kerngroep van 6 personen uit het domein Gezondheid van Nieuw-Westfriesland heeft een bijzonder ambitieus plan: Het realiseren van een gezondheidscentrum. Hier zal een gezonde levensstijl gestimuleerd worden, door goede voorlichting over welzijn, voeding en beweging. Het wordt ook een ontmoetingsplaats waar ruimte is om aan de slag te gaan met gezonder koken en samen eten. En een plek waar er echt naar mensen geluisterd wordt, omdat heling daar al begint. De kartrekkers van dit domein noemen het gezondheidscentrum hun stip op de horizon. Een ideaal waar zij naartoe werken. Om ervoor te zorgen dat hun plan breder ondersteund gaat worden organiseren zij verbindingscirkels. Hiermee betrekken zij de leden uit hun eigen domein bij hun plannen en gaan ze daarnaast de verbinding aan met de overlappende domeinen, zoals Voedsel en Ont-wikkelen. Ook staan er lezingen op het programma om meer bewustzijn te creëren voor een holistische en preventieve kijk op gezondheid. De eerste lezing heeft deze week plaatsgevonden in de accupunctuurpraktijk van Roy en Els Grevelt en ging over Traditional Chinese Medicine.

Domein 7, Lokaal, Gezond & Duurzaam Voedsel

Binnen domein 7 ‘Lokaal, Gezond & Duurzaam Voedsel’ is een werkgroep van 8 enthousiastelingen een moestuin gestart op het land van biologische melkveehouderij De Appelhoek in Wijdenes van Ellen en Paul Wagenaar. Het streven is om met de (onbespoten) opbrengst ervan zo’n 75 a 80 monden te kunnen voeden.

Voordat de 8 tuinders van start konden gaan, moesten er eerst een aantal vragen worden beantwoord, want hoeveel zaad moest er ingekocht worden? En hoeveel grond en mankracht zou er nodig zijn? En… wie gaan het voedsel dat straks van het land komt eigenlijk opeten? Met enigszins gebrek aan praktische ervaring, maar des te meer toewijding is toen een taakverdeling gemaakt. Iedereen kreeg z’n eigen ‘huiswerk’ mee. Experts werden geraadpleegd. En de groep is op excursie geweest bij een ervaringsdeskundige met een biologisch dynamische moestuin.

Ze besloten om simpel te beginnen, met makkelijke gewassen, om het haalbaar te houden. Een van de groepsleden schreef een teeltplan, een ander kocht zaden en plantjes in en de grond werd door boer Wagenaar zaai klaar gemaakt. Op enthousiasme hebben ze hun project ‘van de grond gekregen’.

De 8 initiatiefnemers zitten vol plannen die verder uitgewerkt moeten worden, zoals samen koken, het organiseren van een oogstfeest of wellicht het starten van een boerderijwinkel.

Tot slot nog een verzoek. Heb je tuingereedschap liggen in je schuur, waar je zelf niet veel mee doet, doneer het dan aan de moestuin werkgroep!

Domein 8, Samen Wonen

Marit ontbreekt op de foto in verband met verblijf elders

Wij (Adri, Henny, Mariska, Gerben en Yvonne) zijn de werkgroep binnen de domeingroep Wonen.

Sinds een maand of 4 zijn wij ons aan het verdiepen in een andere vorm van wonen, kleinschalig en vanuit de community gedachte waarbij iedereen elkaar aanvult van intentie en talent.
Ons focus ligt nu voornamelijk bij het maken van een brondocument welke als grondslag kan fungeren bij potentiele locaties.
Vanuit onze achtergrond en eerdere ervaringen proberen we kennis te verzamelen om tot een mooi concept te komen. Deze kennis doen wij ook op door referentie projecten te bezoeken en webinars te volgen.
We hebben ook contact met potentiele partijen voor een locatie voor ons concept, maar gezien de prille fase van ons project zijn dat details voor later 😀

Domein 9, Leren en Ont-wikkelen

Voor domein 9 hebben we tot nu toe vooral veel informatie verzameld en erkend dat er enerzijds voor een korte en lange termijn focus gekozen moet worden en dat er anderzijds per onderdeel expertise nodig is in de vorm van kartrekkers. Op dit moment zou je kunnen stellen dat er 4 onderdelen zijn waar (afhankelijk van de gekozen focus) stappen gemaakt moeten worden:

  • Peuters/Primair Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Lerende mens

Het onderdeel ‘de lerende mens’ zit het dichtst bij het vaststellen van een doel met bijbehorende acties.

Voor de andere onderdelen hebben we dringend mensen nodig die daar stappen kunnen gaan maken.