Voorstellen

VISIE:

Het is onze wens om een samenleving te creëren waarin wij zelf zeggenschap hebben over hoe wij ons leven en onze leefomgeving inrichten. Wij zien een samenleving voor ons waarin menselijkheid voorop staat. Waarin ons niet van bovenaf opgelegd wordt wat het beste voor ons zou zijn, maar waar wij samen ‘bottom-up’ aan werken en over meedenken en beslissen. Onze inspiratie hiervoor komt grotendeels uit de boeken Society 4.0 en Gids Regio 4.0 van Bob de Wit. Het centrale idee hierin is dat een menselijke samenleving het best kan worden opgebouwd op regionale schaal en door te werken aan een fundament dat rust op 9 domeinen.

MISSIE:

Het opzetten van een beweging die mensen die onze visie onderschrijven bij elkaar brengt en hen ondersteunt in het ontplooien van burgerinitiatieven. Dit doen wij door:

  • Het organiseren van bijeenkomsten, borrels, workshops en lezingen.
  • Het delen van kennis.
  • Het aanbieden van digitale hulpmiddelen.
  • Het beleggen van vergaderingen met vertegenwoordigers uit de domeinen.
  • Het op de hoogte houden van betrokkenen van de ontwikkelingen bij Nieuw Westfriesland.

Op dit moment draait onze beweging, Nieuw-Westfriesland, op de inzet van vrijwilligers, waarbij iedereen inbrengt wat hij of zij te bieden heeft. Wij overwegen een coöperatieve vereniging op te richten, zodra wij daar als groep aan toe zijn.