Visie

Nieuw West-Friesland maakt zich hard voor een nieuwe menselijke maatschappij. De mens staat hier centraal en niet de systemen of geld. Juist door onderling verbinding met elkaar te maken wil Nieuw West-Friesland bijdragen in het ontwikkelen van ieder mens. Eenieder is wel verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling.

Nieuw West-Friesland is een zelfstandige autonome organisatie die nergens bij aangesloten is of waar iemand eigenaar van is. Nieuw West-Friesland bestaat uit een tiental zogenaamde “Domeinen”. Elk van deze domein richt zich op een facet in de samenleving. Deze domeinen zijn autonoom.

Geld wordt gezien als ruilmiddel. Het verdienen van geld is niet het doel van Nieuw West-Friesland; het is een middel.

Nieuw West-Friesland ziet zichzelf als een zwerm organisatie. Er is geen vaste samenstelling. Er haken mensen aan, er vallen mensen af. De organisatie wordt gedragen door de zwerm. De zwerm bepaald de richting.

Strategie
De Domeinen zijn autonoom en hebben beslissingsbevoegdheid over hun deelgebied, er is geen hiërarchische structuur. Wel rekening houden met de kernwaarden van Nieuw West-Friesland en een open communicatie houden. De ontwikkeling van een domein zal vooral organisch gaan.
Belangrijk is dat de domeinen een open communicatie houden zowel in het domein als erbuiten, zodat eenieder weet wat er speelt.

De kerngroep bestaat uit een afvaardiging van de verschillende domeinen. De kerngroep heeft als doel de onderlinge communicatie te bevorderen en te monitoren dat de activiteiten in lijn zijn met de kernwaarden.

Kernwaarden
Om dit richting te geven zijn een aantal kernwaarden opgesteld.

 • Respect voor elkaar
 • Vertrouwen en vrijheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Iedereen is welkom
 • Menselijkheid
 • Open- en transparante communicatie
 • Kennisdeling
 • Samengroeien van binnenuit
 • Lokaal/regionaal
 • Positiviteit
 • De zwerm geeft richting