Welkom bij Nieuw WestFriesland

Nieuw West-Friesland maakt zich hard voor een nieuwe menselijke maatschappij. De mens staat hier centraal en niet de systemen of geld. Juist door onderling verbinding met elkaar te maken wil Nieuw West-Friesland bijdragen in het ontwikkelen van ieder mens. Eenieder is wel verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. 


Nieuw West-Friesland is een zelfstandige autonome organisatie die nergens bij aangesloten is of waar iemand eigenaar van is. Nieuw West-Friesland bestaat uit een tiental zogenaamde “Domeinen”. Elk van deze domein richt zich op een facet in de samenleving. Deze domeinen zijn autonoom. 


Geld wordt gezien als ruilmiddel. Het verdienen van geld is niet het doel van Nieuw West-Friesland; het is een middel. 


Nieuw West-Friesland ziet zichzelf als een zwerm organisatie. Er is geen vaste samenstelling. Er haken mensen aan, er vallen mensen af. De organisatie wordt gedragen door de zwerm. De zwerm bepaalt de richting.